Grafisk Design

Jeg kan skape en identitet for deg i markedet.

• Logo-design, prilering og tema samt utforming av
• visitkort
• flyveblader, brosjyrer, markedsaviser
• plakater og annonser m.m. til både trykk og digitale medier.